Zajęcia sportowe

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

PONIEDZIAŁEK

16.00 - 17.30 - PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
- MGR DOROTA BOŁĄDŹ

WTOREK

13.35 - 15.15 (7,8 lekcja) - AEROBIK TANECZNY
- MGR JUSTYNA KAPUŚCIŃSKA

wg potrzeb

  – PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT
- MGR DOMINIK PIETRZYŃSKI

SOBOTA

9.00 -  10.30  - ZAJĘCIA SPORTOWE
- MGR ADAM IGNASIAK